POH GGZ

Jochem van Leeuwen

Jochem is een psycholoog en hij ondersteunt, begeleidt, behandelt (kortdurend) en verwijst zo nodig patiënten met psychische, psychosomatische  en psychosociale problematiek door naar gespecialiseerde zorgverleners

Jochem werkt op donderdag middag