Klachten procedure

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter. Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt een klacht wilt indienen over het medisch handelen van, of bejegening door, uw huisarts of een medewerker van de huisartsenpraktijk of de organisatie binnen de huisartsenpraktijk.

Een klacht is geen kleinigheid voor de patiënt en evenmin voor de arts. Uw klacht kan uw huisarts echter helpen om zaken te veranderen die niet zo goed blijken te lopen.

In het algemeen kunt u de klacht het beste eerst met uw huisarts bespreken, hoe moeilijk dat voor beide partijen moge zijn. Als u een afspraak maakt voor een gesprek, geeft u dan meteen door waarover het gaat. Dan kan de huisarts voldoende tijd voor u vrij maken.

Mocht het gesprek met de huisarts niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

Uw huisarts is aangesloten bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Meer informatie over SKGE en de klachtenfunctionaris vindt u op de website www.skge.nl. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 - 022 91 90.