Urineweg infectie consult

Verschijnselen van blaasontsteking zijn: pijn bij het plassen, vaker kleine beetjes plassen, pijn in uw rug of onderbuik. Heeft u het vermoeden dat u een blaasontsteking heeft dan is het niet meteen nodig om een afspraak te maken bij de huisarts. Wel is het verstandig om uw ochtendurine te laten nakijken op ontsteking. Alle werkdagen kunt u (bij voorkeur in de ochtend) uw ochtendurine inleveren op de praktijk. De assistente kijkt de urine na en overlegd met de huisarts. U wordt gebeld over de uitslag en zo nodig wordt er een recept naar uw apotheek verstuurd. Wanneer u urine inlevert wordt u ook gevraagd een vragenlijst in te vullen. Voor meer informatie over blaasontsteking: www.thuisarts.nl/blaasontsteking