Hart- en vaatziekten

Wij hebben een zorgprogramma voor mensen met hart- en vaatziekten. Dit houdt in dat u periodiek op de praktijk wordt gecontroleerd door de huisarts. Hierbij worden klachten besproken die kenmerkend voor hart- en vaatziekten zijn en eventuele vragen beantwoord. Verder worden uw bloeddruk, gewicht en bloedwaardes gecontroleerd en wordt uw medicijngebruik bekeken. Het doel hiervan is om u zo goed mogelijk te begeleiden bij uw hart- en vaatziekte en de kans op een recidief zo laag mogelijk te maken.