COPD

Wij hebben een zorgprogramma voor mensen met COPD. COPD staat voor Chronische Obstructieve Long Ziekte. Het is een ongeneeslijke longziekte waarbij patiënten vaak last krijgen van hoesten, benauwdheid en slijm. Dit komt door een blijvende ontsteking van de luchtwegen, bijna altijd veroorzaakt door jarenlang roken. Binnen het zorgprogramma zal de huisarts jaarlijks nagaan hoe het met uw ziekte, uw klachten en beperkingen in het dagelijks leven gaat. Ook zullen zij uw medicatiegebruik bespreken en zo nodig een longfunctiemeting uitvoeren. Verder besteden zij aandacht aan uw leefstijl, zoals uw bewegen, roken en voeding. Zij kunnen u verwijzen naar speciale begeleidingsprogramma’s op het gebied van leven met COPD. Deze programma’s zijn gericht op het verbeteren van de conditie en richten zich op ademhalings- en hoesttechnieken. Begeleiding bij het stoppen met roken is ook een onderdeel van de ketenzorg COPD.