De zorg voor u komt langzaam in de knel !


Dit komt door: de toenemende druk in de huisartsenpraktijken, door meer vraag naar zorg en toenemende administratie.

Maar ook krijgen we te maken met een tekort aan personeel. Het wordt erg moeilijk om huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners te vinden.


Om te zorgen dat de overheid luistert vindt er op vrijdag 1 juli een landelijke staking plaats.


De praktijk is vrijdagmiddag 1 juli vanaf 13 uur gesloten. Voor spoed is de huisartsenpost Amsterdam bereikbaar via T 088 - 00 30 600