Wij krijgen heel veel telefoontjes en mail met vragen over de ophanden zijnde vaccinatierondes in verband met Covid 19. Helaas kunnen wij u nog niet nader informeren over het verloop van dit proces. Wij zijn druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Zodra wij meer informatie hebben over wie, hoe en waar zullen wij u op de hoogte